T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.4327.293

  • 1. CINE POATE CONTESTA Potrivit OUG 34/2006 – art. 255. 1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a […]