T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.4327.293

  • Îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice din Romania, modernizarea lui şi transpunerea dreptului Uniunii Europene privind achiziţiile publice în legislaţia noastră sunt priorităţi pe care toţi cei implicaţi în procedurile de achiziţie publică trebuie să le aibă în vedere. În acelaşi context, nu trebuie ignorată jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene precum şi liniile directoare […]

  • Obsevându-se o practică ce devenise destul de uzuală la unele autorităti contractante, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE (ANRMAP), în calitatea sa de reglementator în domeniul achizitiilor publice, a impus printr-un Ordin anumite restrictii legate de clarificările solicitate de potentiali ofertanti la documentatiile de atribuire. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 328 din 15 […]