T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.4327.293

  • România a solicitat Comisiei Europene autorizaţia de a introduce la nivel naţional o masură de relaxare fiscală în vederea scutirii de la plata taxei pe valoare adăugată a persoanelor impozabile a căror cifra de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a sumei de 65.000 EURO. Prin Decizia de punere in aplicare a Consiliului […]