T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.4327.293

  • Subcontractarea de multe ori a ridicat semne de întrebare în rândul participanţilor la procedurile de achiziţie publică, mai ales cu privire la procentul în care se poate subcontracta un contract şi la posibilitatea înlocuirii unui subcontractant declarat într-un contract, din diverse motive, mai mult sau mai puţin întemeiate. Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, […]